bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 20

Neoznamujtež v Gát, ani toho ohlašujte na ulicích Aškalon, aby se neveselily dcery Filistinských, a neplésaly dcery neobřezaných.