bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 22

Od krve raněných a od tuku udatných lučiště Jonatovo nikdy zpět neodskočilo, a meč Saulův nenavracoval se prázdný.