bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 23

Saul a Jonata milí a utěšení v životě svém, také při smrti své nejsou rozloučeni. Nad orlice bystřejší, nad lvy silnější byli.