bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 24

Dcery Izraelské, plačte Saule, kterýž vás odíval červcem dvakrát barveným rozkošně, kterýž dával ozdoby zlaté na roucha vaše.