bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 25

Ach, jakť jsou padli udatní u prostřed boje? Jonata na výsostech tvých zabit jest.