bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 3

I řekl jemu David: Odkud jdeš? Jemuž odpověděl: Z vojska Izraelského utekl jsem.