bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 5

Řekl ještě David mládenci, kterýž mu to oznámil: Kterak ty víš, že umřel Saul i Jonata syn jeho?