bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 7

Kterýžto ohlédna se zpátkem, uzřel mne a zavolal na mne. I řekl jsem: Aj, teď jsem.