bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 8

Tedy řekl mi: Kdo jsi ty? Odpověděl jsem jemu: Amalechitský jsem.