bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 9

I řekl mi: Přistup medle sem a zabí mne, nebo mne obklíčila úzkost, a ještě všecka duše má jest ve mně.