bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 10

Ostatek pak lidu dal pod správu Abizai bratra svého, a sšikoval jej proti Ammonitským.