bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 15

Ale Syrští vidouce, že by poraženi byli od Izraele, sebrali se vespolek.