bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 16

Poslal také Hadarezer a vyvedl Syrské, kteříž bydlejí za řekou, a přišli k Helam; Sobach pak, hejtman vojska Hadarezerova, vedl je.