bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 7

Což uslyšev David, poslal Joába se vším vojskem udatných.