bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 8

A tak vytáhše Ammonitští, šikovali se k boji u brány, Syrští také, Soba a Rohob, a Istob i Maacha zvláště byli na poli.