bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 9

A protož vida Joáb proti sobě sšikovaný boj s předu i s zadu, vybrav některé ze všech výborných Izraelských, sšikoval je také proti Syrským.