bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 1

I stalo se potom, že Absolon syn Davidův měl sestru krásnou, jménem Támar; i zamiloval ji Amnon syn Davidův.