bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 12

Kterážto řekla jemu: Nikoli, bratře můj, nečiň mi násilí, nebo ne tak se má díti v Izraeli. Neprovoď nešlechetnosti této.