bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 17

Ale zavolav mládence, kterýž mu přisluhoval, řekl: Vyveď hned tuto ode mne ven, a zamkni dvéře po ní.