bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 2

A tak se o to trápil Amnon, že i v nemoc upadl pro Támar sestru svou; nebo panna byla, a viděl Amnon, že nesnadně bude jí moci co učiniti.