bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 21

A uslyšev král David o těch všech věcech, rozhněval se náramně.