bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 23

I stalo se po celých dvou letech, když střihli ovce Absolonovi v Balazor, jenž jest podlé Efraim, že pozval Absolon všech synů královských.