bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 27

A když vždy dotíral Absolon, poslal s ním Amnona i všecky syny královské.