bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 3

Měl pak Amnon přítele, jehož jméno bylo Jonadab, syn Semmaa bratra Davidova, kterýžto Jonadab byl muž velmi chytrý.