bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 31

Tedy vstav král, roztrhl roucha svá a ležel na zemi; všickni také služebníci jeho stáli, roztrhše roucha.