bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 34

Absolon pak utekl. Tedy pozdvih služebník hlásný očí svých, uzřel, an mnoho lidu jde odtud, kudyž se chodilo k němu cestou pod horami.