bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 37

Absolon pak utekl a ušel k Tolmai synu Amiudovu, králi Gessur. I plakal David syna svého po všecky ty dny.