bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 38

Absolon tedy utíkaje, přišel do Gessur, a byl tam tři léta.