bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 7

Protož poslal David k Támar do domu, řka: Jdi hned do domu Amnona bratra svého a připrav mu krmičku.