bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 8

I šla Támar do domu Amnona bratra svého; on pak ležel. A vzavši mouky, zadělala ji, a připravivši krmičku před očima jeho, uvařila ji.