bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 4 verš 1

A když uslyšel Izbozet syn Saulův, že umřel Abner v Hebronu, zemdlely ruce jeho, a všecken lid Izrael byl předěšen.