bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 4 verš 3

Utekli pak byli Berotští do Gittaim, a byli tam pohostinu až do toho dne.