bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 4 verš 5

A odšedše synové Remmona Berotského, Rechab a Baana, vešli o poledni do domu Izbozetova. On pak spal na lůžku poledním.