bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 4 verš 6

A aj, když vešli až do domu, jako by bráti měli obilé, ranili ho v páté žebro, Rechab a Baana bratr jeho, a utekli.