bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 1

Tedy sebral opět David výborného lidu z Izraele třidceti tisíc.