bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 10

Pročež David nechtěl přenésti k sobě truhly Hospodinovy do města svého, ale způsobil to, aby se obrátila do domu Obededoma Gittejského.