bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 11

I pobyla truhla Hospodinova v domě Obededoma Gittejského za tři měsíce, a požehnal Hospodin Obededomovi i všemu domu jeho.