bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 13

A když poodešli ti, kteříž nesli truhlu Hospodinovu, na šest kroků, obětoval voly a tučný dobytek.