bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 14

David pak poskakoval ze vší síly před Hospodinem, a byl oblečen David v efod lněný.