bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 15

A tak David i všecken dům Izraelský provázeli truhlu Hospodinovu s plésáním a zvukem trouby.