bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 23

Protož Míkol dcera Saulova neměla žádného plodu až do dne smrti své.