bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 4

A tak vzali ji z domu Abinadabova, kterýž byl na pahrbku, jdouce s truhlou Boží; Achio pak šel před truhlou.