bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 6

A když přišli k humnu Náchonovu, vztáhl ruku svou Uza k truhle Boží a pozdržel jí, nebo uchýlili se volové.