bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 7

Protož rozhněval se Hospodin na Uzu, a zabil ho Bůh pro neprozřetelnost; i umřel tu u truhly Boží.