bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 8

Tedy zkormoutil se David, proto že se Hospodin tak přísně obořil na Uzu. I nazváno to místo Peres Uza až do tohoto dne.