bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 9

A boje se David Hospodina v ten den, řekl: Kterakž má vjíti ke mně truhla Hospodinova?