bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 1

Uslyševši pak královna z Sáby pověst o Šalomounovi a jménu Hospodinovu, přijela, aby zkusila jeho v pohádkách.