bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 11

(Lodí také Chíramova, kteráž přinášela zlato z Ofir, přivezla z Ofir dříví almugim velmi mnoho i kamení drahého.