bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 15

Kromě toho, co přicházelo od kupců a prodavačů vonných věcí, a ode všech králů Arabských i vývod země.