bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 16

A protož nadělal král Šalomoun dvě stě štítů z zlata taženého, šest set zlatých dával na každý štít,